Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
niedziela, 22 kwiecień 2018

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

ostrzeżenie meteorologiczne 16 kwietnia 2018 r

meteo Data i godzina wydania: 16.04.2018 - godz. 13:14
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB O/Wrocław

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:6
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 15:00 dnia 16.04.2018 do godz. 09:00 dnia 17.04.2018
Obszar: zlewnie Sudetów i Przedgórza Sudeckiego (woj. dolnośląskie)
Przebieg: Prognozowane opady deszczu w zlewniach Sudetów i Przedgórza Sudeckiego będą powodowały wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, lokalnie i krótkotrwale z możliwością osiągnięcia lub przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wojciech Krasowski

Wiadomość SMS:
IMGW-PIB INFORMUJE:GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY/1 wojewodztwo dolnoslaskie od15:00/16.04.do09:00/17.04.2018 wzrosty do stanow wysokich, mozliwe ostrzegawcze

Informacja KRUS

krus Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Legnicy przypomina, że o zakresie i stopniu uczestnictwa dzieci w pracach w gospodarstwie rolnym decydują rodzice, którzy muszą mieć świadomość ryzyka oraz zagrożenia zdrowia i życia w rolniczym środowisku pracy. Należy pamiętać, że prace powierzane dzieciom nie mogą przekraczać ich możliwości fizycznych i ich pomoc nie może odbywać się kosztem czasu niezbędnego na sen, naukę i wypoczynek.
Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat:

1. Kierowanie ciągnikami rolniczymi i innymi maszynami samobieżnymi.
2. Obsługa kombajnów do zbioru zbóż, zielonek i okopowych, maszyn żniwnych, kosiarek rolniczych, pras do słomy i siana, kopaczek do zbioru okopowych.
3. Sprzęganie i rozprzęganie maszyn i narzędzi rolniczych, przyczep i wozów z ciągnikami rolniczymi, a także pomaganie przy tych czynnościach.
4. Przebywanie na pomostach sadzarek do ziemniaków oraz siewników i korygowanie ich pracy poprzez strącanie nadmiaru sadzeniaków lub przegarnianie ziarna w skrzyni nasiennej.
5. Obsługa maszyn do przygotowania pasz – sieczkarni, śrutowników, gniotowników, mieszalników, rozdrabniaczy.
6. Obsługa młocarni, a zwłaszcza praca na górnym pomoście młocarni oraz przy współpracującej prasie do słomy.
7. Przerzynanie drewna przy użyciu pilarki tarczowej („krajzegi", „cyrkularki") oraz wykonywanie czynności pomocniczych przy tej pracy: podawanie i odbieranie materiału, usuwanie trocin i inne prace porządkowe.
8. Wszelkie prace przy użyciu pił łańcuchowych (przecinanie pni, okrzesywanie gałęzi, prześwietlanie drzew itp.).
9. Ścinanie drzew, ściąganie, załadunek i rozładunek drewna o średnicy większej niż 15 cm.
10. Obsługa dmuchaw, przenośników taśmowych i ślimakowych.
11. Załadunek, wyładunek i wysiew tlenkowego wapna nawozowego (wapna palonego).
12. Wszelkie prace z chemicznymi środkami ochrony roślin.
13. Prace z użyciem rozpuszczalników organicznych.
14. Topienie i podgrzewanie lepiku i smoły.
15. Rozpalanie i obsługa pieców centralnego ogrzewania.
16. Obsługa parników, kotłów do gotowania.
17. Obsługa rozpłodników (buhajów, ogierów, knurów, tryków).
18. Załadunek i rozładunek zwierząt, prace przy uboju i rozbiorze zwierząt.
19. Opróżnianie zbiorników i wywóz gnojówki, gnojowicy i szamba.
20. Wykonywanie wykopów ziemnych i praca w wykopach.
21. Obsługa ładowaczy i mechanicznych podnośników.
22. Prace w silosach zamkniętych, zbiornikach i pojemnikach.
23. Wszelkie prace na wysokości ponad 3 metrów na pomostach, drabinach, drzewach, dachach itp.

Materiały źródłowe:
broszury prewencyjne KRUS
Opracowała:
Danuta Rydz
Samodzielny Inspektor
KRUS PT w Legnicy

Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny piękno starości
Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex